Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Nguyễn Thị Minh Tâm

Trường Tiểu Học Đoàn Đào

Lớp 2

ID: 51344750

  • Quận/Huyện : Huyện Phù Cừ
  • Tỉnh/Thành phố : Hưng Yên
  • Ngày đăng ký : 23:45 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây