Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Đường Thị Thanh Mai

Trường THPT Chuyên Hạ Long

Lớp 12

ID: 51344752

  • Quận/Huyện : Thành Phố Hạ Long
  • Tỉnh/Thành phố : Quảng Ninh
  • Ngày đăng ký : 23:46 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 10
  • Xếp hạng quốc gia : 615
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
4
290
7 phút 44 giây
12/1/2017 12:15:55 AM
2
1
300
30 phút 36 giây
13/1/2017 7:44:46 PM
3
6
290
18 phút 1 giây
13/1/2017 8:26:19 PM
4
1
290
21 phút 14 giây
13/1/2017 8:48:30 PM
5
2
300
22 phút 39 giây
13/1/2017 9:12:19 PM
6
1
290
39 phút 0 giây
13/1/2017 10:16:15 PM
7
1
290
34 phút 40 giây
13/1/2017 10:51:48 PM
8
1
280
12 phút 28 giây
1/3/2017 10:34:11 PM
9
1
240
19 phút 27 giây
8/3/2017 11:32:16 AM
Tổng
2570
205 phút 49 giây