Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Vũ Xuân Chiến

Trường THCS Thị Trấn Yên Bình

Lớp 7

ID: 51344755

  • Quận/Huyện : Huyện Yên Bình
  • Tỉnh/Thành phố : Yên Bái
  • Ngày đăng ký : 23:48 11/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 1276
  • Xếp hạng quốc gia : 169298
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
4
190
4 phút 37 giây
12/1/2017 12:02:49 AM
2
3
160
5 phút 19 giây
12/1/2017 12:15:56 AM
Tổng
350
9 phút 56 giây