Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Trần Anh Vũ

Trường THCS Nguyễn Viết Xu&;n

Lớp 8

ID: 51344759

  • Quận/Huyện : Thành Phố Thủ Dầu Một
  • Tỉnh/Thành phố : Bình Dương
  • Ngày đăng ký : 00:02 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : 1814
  • Xếp hạng quốc gia : 180235
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
1
1
250
8 phút 24 giây
12/1/2017 12:11:49 AM
Tổng
250
8 phút 24 giây