Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện
Nhà tài trợ đồng hành
Avatar

Phạm Huỳnh

Trường THCS Trung Mỹ T&;y 2

Lớp 7

ID: 51344764

  • Quận/Huyện : Quận 12
  • Tỉnh/Thành phố : Tp Hồ Chí Minh
  • Ngày đăng ký : 00:15 12/01/2017
  • Xếp hạng địa phương : Chưa xếp hạng
  • Xếp hạng quốc gia : Chưa xếp hạng
Vòng thi
lượt thi
Điểm
Thời gian hoàn thành
Ngày hoàn thành
Tổng
0
0 phút 0 giây