Ban chỉ đạo
Đơn vị tổ chức
Đơn vị thực hiện

Thông tin các cuộc thi dành cho học sinh phổ thông (kèm công văn)

16:52 20/09/2016

Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về các cuộc thi từ năm học 2016 - 2017 và yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thông thực hiện các nội dung

Trong những năm học vừa qua đã diễn ra rất nhiều cuộc thi dành cho học sinh các trường Tiểu học, THCS và THPT do Bộ GD&ĐT tổ chức hoặc Bộ GD&ĐT phối hợp với các ngành tổ chức; các cuộc thi được tổ chức với nhiều mục đích khác nhau. Để thống nhất trong công tác chỉ đạo, quản lý và đánh giá cuộc thi nói trên, Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin về các cuộc thi từ năm học 2016 - 2017 và yêu cầu các Phòng GD&ĐT, các trường trung học phổ thông thực hiện các nội dung sau: